Ulga termomodernizacyjna: Jakie koszty możesz odpisać w rozliczeniu PIT?

ocieplenie i elewacja domu jednorodzinnego
Ocieplenie i elewacja budynku – województwo lubelskie

W obliczu stale rosnących rachunków za ogrzewanie coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych zwraca uwagę na termomodernizację jako kluczowy krok do poprawy efektywności energetycznej swoich budynków. Czy wiesz, że możesz zmniejszyć poniesione koszty, odliczając je od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej?

W artykule dowiesz się, kto może skorzystać z tej ulgi, jakie są jej warunki oraz jaka jest maksymalna kwota odliczenia.

Warto, żebyś poznał szczegóły ulgi termomodernizacyjnej, zanim złożysz swoje zeznanie podatkowe za 2023 rok!

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, niezależnie od ich formy zabudowy; czy to domu wolnostojącego, szeregowego czy bliźniaka. Musisz jednak wiedzieć, że ulga ta nie obejmuje mieszkań w budynkach wielorodzinnych ani lokali przemysłowych.

Przysługuje ona osobom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej, jednolitej 19% stawki oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Co możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. szczegółowo określa kategorie materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług kwalifikujących się do odliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Należą do nich:

 • Materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów wchodzących w skład systemów ociepleń lub służące do ochrony przed wilgocią;
 • Węzły cieplne z programatorami temperatury;
 • Gazowe kotły kondensacyjne wraz z armaturą sterującą, zabezpieczającą i regulacyjną oraz systemem nawiewno-wywiewnym;
 • Kotły olejowe kondensacyjne wraz z armaturą sterującą, zabezpieczającą i regulacyjną oraz systemem doprowadzania powietrza i spalin;
 • Zbiorniki gazu lub oleju;
 • Kotły na paliwo stałe spełniające co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w zakresie wymagań dotyczących eko projektu dla paliw stałych kotły (Dz. U. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład elektrycznego systemu grzewczego;
 • Pompy ciepła z akcesoriami;
 • Kolektory słoneczne wraz z osprzętem;
 • Ogniwa fotowoltaiczne z akcesoriami;
 • Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna dachowe z systemami montażu, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie transparentne nieotwieralne;
 • Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
pompy ciepła Rotenso
Pompy ciepła marki Rotenso – montaż w województwie lubelskim

W skład usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wchodzi:

 • Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • przygotowywanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych;
 • Ocieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
 • Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, nieotwieranych powierzchni przeźroczystych;
 • Wymianę elementów istniejących instalacji grzewczych lub instalacji przygotowania ciepłej wody, lub nowych wewnętrznych instalacji grzewczych;
 • Montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z układem doprowadzenia powietrza i odprowadzania spalin;
 • Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • Instalacja zespołów pomp ciepła;
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła;
 • Montaż kolektora słonecznego do podgrzewania wody użytkowej;
 • Montaż nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania i regulacja źródła ciepła;
 • Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • Rozruchy i regulacje źródeł ciepła oraz analizy spalin;
 • Instalacje hydrauliczne do regulacji i równoważenia;
 • Czynności związane z likwidacją lokalnego źródła ciepła starego typu.

Ile maksymalnie możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna jest korzystną opcją dla właścicieli domów jednorodzinnych. Pozwala na odliczenie nawet do 100% poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu.

Musisz jednak pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Dotyczy ona wszystkich przeprowadzonych projektów termomodernizacyjnych w budynkach będących własnością lub współwłasnością podatnika. Ograniczenie dotyczy każdego podatnika indywidualnie, niezależnie od liczby projektów zrealizowanych w danym roku. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku wydatków kwalifikowanych, które zostały udokumentowane stosownymi fakturami.

Co ważne, małżonkowie mogą korzystać z tych limitów osobno. To pozwala im na podwójne skorzystanie z ulgi, z maksymalną kwotą 53 000 zł dla każdego z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Obsługa klienta
Obserwuj nas
© 2023 SmartHomeEnergy Sp. Z.O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonane przez 4Stronka.pl